Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 08, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 10:32:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 4.800.000đ/tháng
Số buổi: 6 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (từ 18h->21h)
Thông tin: học viên nam (học từ đầu)
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 08 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: