Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 21:35:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp các ngày (từ 19h trở đi)
Thông tin: học viên nam, 24 tuổi, biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 08 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: