Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 11:45:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học viên (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, biết chút chút, học lại cơ bản từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 08 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: