Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 09, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/04/2021 21:28:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, 200k/buổi
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, học online
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 09 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: