Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 09, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 22:50:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp T2->T6 (18h->)
Thông tin: hs nữ, lớp 10
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 09 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: