Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 11, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 20:18:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (9h-10h30)
Thông tin: Học viên nữ, có tự học trên YouTube
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 11 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: