Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 11, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 02:26:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 8h đến 12h)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 11 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: