Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/02/2021 02:06:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: chiều T2-3-4-5 (13h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 11 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: