Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 13, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 03:26:49

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sau17h trừ t7
Thông tin: hv nam, 23t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 13 Quận 10 TPHCM

Viết một bình luận