Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 13, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 14:14:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn sáng (từ 8h đến trước 12h)
Thông tin: học viên nữ, khoảng 23 tuổi, học từ đầu để đi định cư
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 13 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: