Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 04:58:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp sau 8h
Thông tin: học viên nam, học ngành khách sạn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 13 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: