Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 14, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 21:28:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, 1.600.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp tối ( từ 19h trở đi)
Thông tin: học viên nam 31 tuổi
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 14 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: