Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 15, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/02/2021 19:32:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: linh động
Thông tin: hv nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 15 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: