Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 15, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 12:23:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, gv dạy chủ yếu dạy phản xạ, phát âm, từ vựng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 15 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: