Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 15, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 16:10:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h30 hoặc 19h)
Thông tin: học viên nữ, chủ yếu luyện writing
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 15 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: