Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 16, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 19:51:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối T2->T7
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 16 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: