Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 10:26:42

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 150phút/buổi
Thời gian: T23456 (13h->17h), T7&CN (8h->tối)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 21 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: