Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 12:45:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 240phút/buổi
Thời gian: CN (8h-12h)
Thông tin: học viên nữ, sn 1993, biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 26 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: