Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 09:37:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4 hoặc T3,5 (19h-21h)
Thông tin: học viên nữ, 32 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp 27 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: