Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 03:31:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, 27 tuổi, có căn bản
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp An Lạc Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: