Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 13:42:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx buổi chiều
Thông tin: 2 học viên
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bến Nghé Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: