Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 20:05:28

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, lương 250k/1buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 16h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp 11, cuối tháng 9 du học Mỹ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bến Thành Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: