Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 15:29:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Sáng – chiều sắp xếp
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bình An Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: