Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 01:32:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (Sau 18h30)
Thông tin: học viên nam, 40t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bình Hưng Hoà B Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: