Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 00:46:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (19h-21h)
Thông tin: 2 học viên, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Khánh, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bình Khánh Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: