Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 06:05:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T3-5 (sắp xếp từ 9h->12h)
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Ôn lại ngữ pháp tiếng anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bình Trị Đông A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: