Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 23:14:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T36 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Bình Trị Đông Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: