Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/06/2021 05:16:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn 234567 (12h-14h)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Cầu Kho Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: