Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 12:10:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 200.000đ/tháng, 3.000.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T35 và (T2 hoặc CN): Tối
Thông tin: học viên nữ 32t
Yêu cầu gia sư: Nữ, SV:2tr || GV:3tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Cô Giang Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: