Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 13:48:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối (19h30–21h)
Thông tin: 1 hv nam + 1 hs lớp 2
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Hiệp Phú Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: