Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 13:24:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (18h-20h)
Thông tin: Học viên Nam, trên 35 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Hiệp Tân Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: