Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 12:44:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Sắp xếp sáng- chiều – tối
Thông tin: 4 mẹ con, đi định cư sau 6th nữa
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, qua tháng 4 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Hoà Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: