Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 05:04:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: ChọnT246 hoặc T357 (Từ 14h30 đến 16h30)
Thông tin: học viên nữ, có trình độ B
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, GV lớn tuổi, ưu tiên giọng miền Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Linh Đông Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: