Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 02:18:56

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T35 (7h30 -9h30)
Thông tin: học viên nam, 24tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Linh Tây Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: