Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 18:58:34

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.200.000đ/tháng, 160.000/buổi
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: buổi sáng 8h->
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: