Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 07:07:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T3-5 (19h30->
Thông tin: học viên nữ, 30t
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Bình, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Long Bình Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: