Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 01:00:25

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng T2,3,4,5,6,7 (Từ 8h30 đến 12h)
Thông tin: học viên nam, 33 tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: