Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 06:27:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5,7 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, trên 40 tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phạm Ngũ Lão Quận 1 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: