Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 06:22:55

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (15h-16h30)
Thông tin: học viên nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam, SV trường ĐHKHXHNV
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Phú Trung Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: