Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 21:46:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 160.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng (8h->12h) hoặc (13h30-18h)
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Phí 500.000
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tam Phú Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: