Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 18:26:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: Tối sau 5h
Thông tin: Học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Quy Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: