Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 14:52:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 19h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, đã biết cơ bản
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Tạo A Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: