Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 12:05:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (Chiều sắp xếp)
Thông tin: học viên nữ 35tuoi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Tạo Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: