Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 10:26:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx ngày
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Tân Thới Nhất Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: