Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 07:38:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 10.000.000đ/tháng, 500.000/buổi
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sx từ trưa-> chiều
Thông tin: hs người Hàn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, giao tiếp bằng tiếng Hàn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Thạnh Xuân Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: