Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 15:15:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5,6 hoặc T3,5,7 (19h-20h30)
Thông tin: học viên nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Trường Thạnh Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: