Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Giao Tiếp Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 04:16:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp các buổi tối (19h-21h)
Thông tin: học viên nữ, có căn bản rồi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Giao Tiếp Thị trấn Tân Túc Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: