Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn IELTS Lớp 10 Phường 12, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/05/2021 01:21:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn, IELTS,
Lớp dạy: Lớp 10, Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, 2tr/ giáo viên
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp với bé
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn hữu cầu
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, sv/ 1tr6 || gv/ 2tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn IELTS Lớp 10 12 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: