Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 12:08:28

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 246 sau 18h ->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, kèm sơ toán + TV
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Tân Nhựt Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: