Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 1 Dạy Bằng Tiếng Anh Phường 04, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 01:15:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Bằng Tiếng Anh,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh trường quốc tế Nam sài gòn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 1 Dạy Bằng Tiếng Anh 04 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: